אני מתגעגעת לאיך שהיינו פעם אתה חסר לי כל כךך 😭

אני מתגעגעת לאיך שהיינו פעם
אתה חסר לי כל כךך 😭