לא מחפש כסף או זהב רק את זאת שבאמת תאהב

לא מחפש כסף או זהב רק את זאת שבאמת תאהב