בעולם שחיים פעם את לא חושבים פעמיים

בעולם שחיים פעם את לא חושבים פעמיים