"אומרים אדם שלא מגשים חלום לא חי"⭐⭐⭐⭐⭐

"אומרים אדם שלא מגשים חלום לא חי"⭐⭐⭐⭐⭐