על תיתן לאנשים לשנות לך את המצב רוח תראה להם שאתה לא נישבר בקלות

על תיתן לאנשים לשנות לך את המצב רוח תראה להם שאתה לא נישבר בקלות