אין סוס בלי פוני כי או לא יפה ללא פוני הפוני לותן לו את היופי בחיים של הסוס

אין סוס בלי פוני כי או לא יפה ללא פוני הפוני לותן לו את היופי בחיים של הסוס