''אלוהים שלי רציתי שתדע שלא חלמתי כי אין שלי שעות שינה''👅

"אלוהים שלי רציתי שתדע שלא חלמתי כי אין שלי שעות שינה"👅