שמע אחי אתה לא שמן קח שתי כסאות תשב

שמע אחי אתה לא שמן קח שתי כסאות תשב