תימני חכם פעם אמר אל תשנאו רק תאהבו מה לעשות אהבה זה חינם לשינאה יש מחיר יקר😅

תימני חכם פעם אמר אל תשנאו רק תאהבו
מה לעשות אהבה זה חינם לשינאה יש מחיר יקר😅