היו ימים שהיה לנו טוב , היו גם לילות שידענו לאהוב.

היו ימים שהיה לנו טוב , היו גם לילות שידענו לאהוב.