קטגוריה: סטטוסים מצחיקים

אל תהיה כמו סיגריה
קונים אותך ואז דורכים עליך
תהיה כמו סמים
מחפשים אותך בכל העולם
ובסוף מתים ממך

•העולם היה מושלם אם לא היו כינים
•אם לא היה כינים לא היה ליונים אוכל
•אם לא היה ליונים אוכל הם היו מתות ואז לא היו יונים
•אם לא היה יונים לא היה מי שיחרבן עלינו…