ילדה: "אתה יודע שאני עוברת היום ניתוח בכוס ושאני מאוד אוהבת אותך"
ילד: "אני יודע יפה שלי גמאני אוהב אותך"
לאחר כמה שעות הילדה קמה מניתוח ורואה שרק אבא שלה עומד לידה, היא שואלת אותו: "אבא, איפה הוא?"
אבא: "מה את לא יודעת מי תרם לך את הכוס?"
הילדה: " |:"